Freitag 18. Oktober 2013, 19:30 Uhr

Wien
Konzerthaus (brut)

al fresco fresco

Tomasz Skweres, Violoncello